Pompa Ciepła
Otrzymaj oferty od specjalistów jak SOLAR-TECH Energia Odnawialna nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

SOLAR-TECH Energia Odnawialna

Pompa Ciepła

2017-03-23

Pompy ciepła są obecnie, obok kolektorów słonecznych, najpopularniejszymi systemami grzewczymi budynków mieszkalnych. Są tym samym najnowocześniejszymi urządzeniami gromadzącymi energię bez konieczności użycia tradycyjnego pieca czy też paliw naturalnych – potrzebny jest jedynie stały dostęp do prądu elektrycznego.

Ilości doprowadzanej energii elektrycznej do urządzenia są niemal kilka razy niższe od ilości otrzymanej energii cieplnej – a zatem jest to bardzo opłacalne. Zainteresowanie tego typu urządzeniami grzewczymi z roku na rok staje się coraz większe, a co za tym idzie powoli stają się stałym elementem rynku urządzeń grzewczych. Powodem ich coraz większej popularności jest niezaprzeczalnie fakt o posiadaniu przez nie wszechstronności grzewczej, a także niski koszt eksploatacji urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. Pompy ciepła charakteryzują się zatem funkcją ogrzewania całego budynku, możliwością jego chłodzenia, a także możliwością podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Rodzaje pomp ciepła

Gruntowe pompy ciepła

Zdjęcie nr 1

Jak się okazuje, grunt jest doskonałym akumulatorem ciepła, które można w dość łatwy sposób pozyskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania. Sama jego temperatura posiada dość małe, a wręcz nieznaczne (dla celów grzewczych) wahania. Dokładnie na głębokości 2 m mieści ona, w zależności oczywiście od panującej pory roku, w przedziale od 7 do 13°C, co tym samym stanowi jej wysoką wydajność i atrakcyjność dla zastosowania pompy ciepła.

Pompy ciepła pobierają tę energię za pomocą odpowiedniego wymiennika gruntowego. Wymienniki te możemy podzielić na dwa podstawowe typy, mianowicie na pionowe i poziome wymienniki ciepła:

Zdjęcie nr 2

Kolektor gruntowy poziomy powinien być umiejscowiony średnio około 1,3 ÷ 1,8 m pod powierzchnią ziemi, przy jego instalowaniu należ mieć na względzie panujący poziom wód gruntowych, gdyż ma on ogromny wpływ na działanie całego układu. Kolektory tzw. płaskie mają zastosowanie wtedy, gdy budynek znajduje się na dużej działce.

Kolektor pionowy, który określa się mianem sądy, w zależności od mocy pompy ciepła, może osiągnąć głębokość w gruncie nawet do 100 m, a liczba odwiertów, w zależności od długości wymiennika, może wynieść nawet 6 otworów. Kolektory mają zastosowanie na małych działkach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie kolektorów poziomych.

Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepszym rozwiązaniem dla każdego budynku jest wybór właśnie tego typu pompy ciepła, ze względu na lepsze parametry pracy oraz większą efektywność grzewczą, niż w przypadku użycia innych typów pomp ciepła. Pompy tego rodzaju posiadają bardzo dobre parametry eksploatacyjne oraz nie są zależne od zmiany temperatury panującej na zewnątrz.

Gruntowe wymienniki zapewniają stałe zapotrzebowanie cieplne budynku, niezależnie od panującej pory roku, warunków atmosferycznych czy też nasłonecznienia, ponieważ ciepło nagromadzane jest głęboko pod powierzchnią gruntu – tam temperatura jest stała, przy niskich wahaniach, co zapewnia efektywny tryb pracy pompy ciepła w okresie całorocznym.

Powietrzne pompy ciepła

Zdjęcie nr 3

Pompy ciepła tego typu wykorzystują energię słoneczną, która jest w naturalny sposób zakumulowana w powietrzu, a co za tym idzie powietrze atmosferyczne stanowi zazwyczaj najpowszechniejsze źródło zasilające typowe małe pompy ciepła. Wynika to z faktu, iż jest łatwo dostępne oraz posiada niewysokie koszty budowy odpowiedniego ujęcia. Tego typu pompa potrafi pobrać odpowiednią ilość energii z powietrza wówczas, gdy ono samo ma temperaturę wynoszącą nawet - 17°C. Jednakże należy przede wszystkim mieć na względzie, że ilość energii uzyskanej jest bardzo uzależniona od owej temperatury. Przykładowo: pompa ciepła będzie nadal oddawać 22 kW przy panującej temperaturze powietrza wynoszącej ok. 35°C oraz 6 kW, wówczas gdy zewnętrzna temperatura powietrza spadnie do - 16°C. Pompa ciepła powietrze - woda zawiera jedną wytwornicę ciepła, a także opcjonalnie grzałkę elektryczną, przy pomocy której ciepło gromadzone jest w zasobniku oraz ogrzewane do zadanej wcześniej temperatury. Pompa posiada również wężownicę przygotowaną do podłączenia zewnętrznego rodzaju źródła ciepła, np. kotła c.o.

Urządzenie w swojej funkcjonalności oraz niezawodności sprawdza się najlepiej w środowisku, na którym temperatura w ciągu roku waha się maksymalnie do - 20°C. Jednak praktycznie gdy temperatura na zewnątrz wynosi - 5°C i ciągle spada, ogrzewanie domu jednorodzinnego, zastosowując ten rodzaj pompy ciepła, staje się zupełnie nieekonomiczne i tym samym nieopłacalne. I właśnie z tego oto powodu w czasie dużych mrozów układ grzewczy wykorzystuje dogrzewanie, np. przy pomocy kotła na paliwo tradycyjne (węgiel, olej opalowy, gaz, prąd elektryczny).

Powietrzna pompa ciepła na potrzeby c.w.u.

Zdjęcie nr 4

Pompa ciepła tego rodzaju pobiera ciepło z otaczającego je wokół powietrza i tym samym wykorzystuje je do ogrzania wody w położonym poniżej zasobniku. Jednakże jest to urządzenie całkowicie nieekonomiczne, gdyż cena zakupu urządzenia wraz akcesoriami jest praktycznie równa lub wyższa od zakupu instalacji solarnej, która ma podobną efektywność przy mniejszym poborze prądu elektrycznego.

Podsumowując: przed wyborem urządzenia grzewczego należy skontaktować się z firmą instalacyjną która wykona audyt, przedstawi najefektywniejsze rozwiązanie dla każdej inwestycji. Zamawianie i kupowanie na „oko” lub na zasadzie „ja wiem lepiej” może skutkować niewłaściwym doborem urządzenia dla danego budynku, a co za tym idzie bardzo dużymi kosztami jego ogrzewania.


Opracował:
Paweł Modrzejewski
SOLAR-TECH Energia Odnawialna